Søndagsmøte

Denne uken er det kveldsmøte.  (Vi pleier å ha formiddagsmøte en gang i måneden, men dette kan variere, så følg med her.)

Møte hver søndag kl. 18.00 på Sletta

Møtet er uformelt, så kom som du er!

Bønne begjær velkommen!  Bønn for syke.

11,779 Comments